Pasaku pēcpusdiena

4. aprīlī skolas aktu zālē sapulcējās skolas jaunāko klašu skolēni uz pasaku pēcpusdienu.

Senos laikos, kad nebija skolas, bērnus mācīja ar darbu, ar pasakām, mīklām un tautasdziesmām.

Arī mūsdienās pasakas māca būt labākiem un gudrākiem.

Skolēni iejutās pasaku tēlos, tāpēc skatītāji varēja noskatīties 3 teātra izrādes –

  • „Zaķis un eži”
  • „Rācenis”
  • „Zaķis un viņa draugi”

Visi kopā atcerējāmies ( arī tautas pasaku ) „Kukulītis”. Šī pasaka bija jāklausās ļoti uzmanīgi, jo brīdī, kad tika pateikts vārds „Kukulītis”, bija jāpieceļas kājās.

Mūsu skolas skolēni prot minēt arī mīklas. Labākie un atjautīgākie saņēma dāvanu – pašu gatavotu pasaku grāmatiņu, ko bija zīmējuši 3./4. klašu skolēni.

Pasākuma noslēgumā visi kopā atcerējāmies rotaļu – deju „Adiet, bērni, ko adiet”.

Visiem bija prieks par jauki pavadītu laiku 

Skolotāja L. Krieviņa