Lielie lasīšanas svētki

7. martā sveicām čaklākos bibliotēkas apmeklētājus un grāmatu lasītājus.

Lasījām jaunākās grāmatas, iepazināmies ar komiksiem un paši veidojām savus komiksus.

Bibliotekāre I. Lapena