Lielā talka

2019. gads tiek  aizsākts ar jaunām vēsmām vides domāšanā, aicinot cilvēkus plašāk domāt un rīkoties, lai iznīdētu vides piesārņojuma cēloņus, ne tikai sekas, kā arī atveseļotu mūsu izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību.

Lielās talkas kustības pamatā ir gudri organizēta sabiedrības iesaiste, iekļaujot visas pašvaldības, skolas u.c. iestādes.

16. aprīlī mēs projekta nedēļas ietvaros sakopām un vērojām skolas apkārtni.

Visi skolas darbinieki un skolēni , sanākot uz rīta līniju , skolas direktores vadībā saorganizējās uz skolas teritorijas un tuvākās apkārtnes sakopšanas darbiem.

Mūsu paveiktais:

  • Sajūtu takas atjaunošana, saremontēšana –
  • Ogulāju dārza veco zaru izzāģēšana –
  • Skolas teritorijas veco lapu sagrābšana, aizvešana –
  • Noteku grāvju izgrābšana –
  • Mantu sakārtošana klasēs.
  • Ceļa posma Jumprava – Lēdmane ceļmalu atkritumu savākšana –

Pēc labi paveikta darba cepām desiņas, ēdām saldējumu –

Veicot darbus varējām just draudzīgo attieksmi vienam pret otru un vienotību.

Paldies visiem par padarīto!

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena