Pēdējais zvans

Ir izskanējis pēdējais zvans Jumpravas internātpamatskolā. Tas skanēja četriem 9. klases jauniešiem – Igoram, Diandrē, Kasparam, Armandam.

Šie zēni skolas vēsturē paliks ar labiem darbiem, apzinīgu mācīšanos, mākslinieciskiem dotumiem, aktierspēles uzvedumiem, skanīgām balsīm. Igors ir beidzis Lielvārdes novada JMMS, Kaspars kopā ar skolas ansambli visus 9 gadus ir piedalījies daudzos dziesmu festivālos, Dziesmu svētkos. Armands ir mēģinājis parādīt dīdžeja prasmes skolas Popielas koncertos.

Šajā dienā pārējie skolas biedri bija izdomājuši dažādus pārbaudījumus devītajiem – lika sasiet kaklasaiti, atrast pareizos burtus un salikt vārdu, sameklēt ciparu jūklī skaitļus no 1 līdz 20.

Devītie visus tos, kuri viņus sveica,

cienāja ar pašu ceptu rabarbermaizi.

Zēni sveica skolotājus un tehniskos darbiniekus ar dzejoļiem, dziesmām, teatralizētu uzvedumu, kurā katrs no klātesošajiem varēja atpazīt sevi.

Fotogrāfijās varēja pavērot, kā 9. klases skolēni mainījušies šo gadu laikā.

Kad dziesmas bija izskanējušas, labie vārdi pateikti, devītos uz pēdējo stundu aicināja zvans.

Pēc tam skolotāji un tehniskie darbinieki tika aicināti pie svētku galda, lai kopā ar devītajiem dalītos atmiņās par pavadītajiem gadiem.

9. klases audzinātāja B. Otto