Vasaras diennakts nometne “Ceļotāji”

Ar Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu Jumpravas internātpamatskolā no 10. līdz 15. jūnijam norisinājās vasaras diennakts nometne „Ceļotāji”.

Šajā nometnē varēja piedalīties Lielvārdes novada bērni.

Katrai dienai nometnē bija sava tēma.

Ceļojuma sākumā bērni iepazinās viens ar otru, izspēlēja sadraudzības spēles, dienas noslēgumā dejoja un dziedāja.

Ceļojumā mākslas pasaulē bērni piedalījās radošajās darbnīcās – mūzikas terapijā, mūzikas instrumentu izgatavošanā, dekoru veidošanā, smilšu aplikācijas izgatavošanā, kā arī piedalījās modes skatē, veidojot interesantus tērpus ceļotājiem.

Ceļojums sporta pasaulē – šajā dienā  visi piedalījāmies foto-orientēšanās spēlē, izspēlējām dambretes turnīru, veidojām sportisko kolāžu, piedalījāmies sportiskās stafetēs.

Ceļojumā dabas resursu un ekoloģijas pasaulē iepazinām eksperimentus, kas saistīti ar fizikas likumiem, gatavojām slaimu, vējdzirnavas, pūķus, pagatavojām garšīgus smūtijus, pētījām ūdeni.

Ceļojumā dabā braucām uz Viskāļu laivu bāzi, kur saimnieks rādīja un stāstīja par iekopto saimniecību, mācījāmies celt teltis, siet mezglus, salikt ceļotāja mugursomu. Dienas noslēgumā pie ugunskura dziedājām dziesmas ģitāras pavadībā un pirms pusnakts veicām nakts trasīti, meklējot skolas apkārtnē spokus.

Ceļojumā uz mājām dalījāmies iespaidos par nometnē pavadīto laiku, sagaidījām vecākus un posāmies uz mājām, lai ar labu noskaņu un spilgtiem iespaidiem baudītu vasaras brīvlaiku.

Paldies visiem nometnes uzaicinātajiem pasniedzējiem, brīvprātīgajiem, Lielvārdes novada domei, Jumpravas internātpamatskolas skolotājiem, darbiniekiem.

Nometnes vadītāja R. Pučekaite