9. klases izlaidums

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet…
Iesim!
Saņemt un starot…
Un dot.

Ziedu un smaržu virpulī ieskauti, pašā vasaras sākumā, 5. jūnija pusdienā, visi pulcējāmies uz Jumpravas internātpamatskolas 9. klases izglītojamo – Kaspara, Diandrē, Igora, Armanda – izlaidumu.

Skolas direktore B. Lisovska pasniedza apliecības par pamatskolas beigšanu un izteica pateicību klases audzinātājai B. Otto par atbildīgo darbu, rūpējoties par skolēnu labsajūtu.

Absolventus steidza sveikt vecāki, radi, skolotāji, skolasbiedri un paziņas. Skolas zāle kā vienmēr izrotāta ar fantastiskām ziedu kompozīcijām (par to paldies skolotājām!).

Paši absolventi sirsnīgi un izjusti pateicās saviem vecākiem un skolotājiem par sniegtajām zināšanām un atbalstu.

Klases audzinātāja  B. Otto savā uzrunā pieminēja taureņus, kuri aizlaižas, bet  laime ir iepazīt sevi un dzīvot saskaņā ar sevi. Viņa pateicās saviem audzēkņiem par kopīgi piedzīvoto un pārdzīvoto, vecākiem – par morālu atbalstu ikdienā un sadarbību, visiem kolēģiem, kas palīdzēja sarīkot šos skaistos svētkus.

Pēc svinīgās pasākuma daļas sekoja fotografēšanās.

Pie kopīga svētku galda pārrunājām, kā ir gājis pa šiem 9 gadiem.

Par muzikālo atmosfēru rūpējās mūziķis Juris Neretnieks, kurš veltīja dziesmas absolventiem, audzinātājai, skolotājiem, vecākiem un ciemiņiem un organizēja aizraujošas aktivitātes ballītē. Uz pirmo deju mūsu skolas absolventi aicināja savas mammas.

Ziedi iegūlās vāzēs un novīta, bet skolas gados gūtais nepazudīs nekad.

Lai veicas piepildīt savus sapņus!

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena