Mācību gada noslēguma koncerts

Jau atkal ir pienācis pavasaris! Un kā jau vienmēr Jumpravas internātpamatskolā tika rīkots mācību gada atskaites koncerts.

Jau maija sākumā mūsu skolā skanēja dziesmiņas „Mammīte, bitīte, es tava puķīte” piedziedājums. Koncertā 1.-2. klases skolēni veltīja šo dziesmiņu savām māmiņām.

Skolotāja R. Sandore sagatavoja ar 1.-2. klases skolēniem deju „Koka karotes”.

9. klases skolēni ar skolotāju B. Otto parādīja skeču „Cepure”.

3.-4. klases skolēni ar skolotāju L. Krieviņu rādīja pasaku “Rācenis”.

Skolas direktore B. Lisovska un direktores vietniece mācību darbā S. Roga apsveica skolēnus ar dažādiem sasniegumiem.

Skolas ansamblis mūs iepriecināja ar R. Paula un G. Rača dziesmu „Un tieši tāpēc” skolotāja A. Klepera vadībā.

Visi kopā nodziedājām jautru dziesmiņu „Saulīte ar zobiem”.

Vēlot priecīgu un saulainu vasaru un sakot paldies par padarīto šajā mācību gadā, uz tikšanos 2. septembrī!

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena