Zinību diena

No kļavas pirmā lapa ris,
Nāk skolas sētā septembris…Vēl vajag labi izpētīt,
Kā zilgmē jauni putni trauc,
Kas laikam projām lidos rīt.
Cik sēri putnu balsis skan!
Tos taču nāktos pavadīt!…
Ai, zināt, man
Nu it nemaz
Uz skolu iet vēl negribas. Bet zvans
Uz stundu sauc – dzim, dzim!
Ko padarīsi septembrim? (A. Vējāns)

Brīdī, kad vēja dziesma bērzos sāk skanēt skaļāk, kad saule vēl smaida, bet siltuma visiem tiek mazāk, kad pirktākās lietas veikalos ir pildspalvas un klades, visi saprot, – klāt atkal ir  Zinību diena.  Diena, kas nozīmīga un svarīga mums ikvienam, jo skolas gaitu uzsākšana ir notikums, kuru atceramies kā skaistu piedzīvojumu gan paša dzīvē, gan vēlāk, jūtot līdzi savu bērnu un mazbērnu satraukumam.

Šajā mācību gadā mācības 1. klasē uzsāka trīs skolēni – Maija K., Deivids S., Regnārs M. (audzinātāja A. Strazdiņa).

Lai priecīgi svētki un zināšanām bagāts mācību gads!

Priecājoties par atkalredzēšanos, skolēni devās ekskursijā –

  • Uz Līgatnes dabas parku –
  • Vienkoču parka radošo darbnīcu –
  • Tīklu parku Līgatnē –

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena