Jaunā skolas nosaukuma plāksnes svinīga atklāšana

12. septembrī skolas direktore visus aicināja uz jaunā skolas nosaukuma plāksnes svinīgu atklāšanu.

Līdz ar to no šī gada mūsu mācību iestāde ir ieguvusi Valdemāra pamatskolas nosaukumu.

Izglītojamie skolai novēlēja čaklus, zinātkārus un aktīvus skolēnus!

Šim svētku mirklim par godu direktore visus iepriecināja ar saldējumu! Paldies! 

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena