Dzejas dienas

Latviešu valodas skolotāja Dzejas dienu ietvaros skolēnus iepazīstināja ar dzeju.

Izglītojamie to glīti norakstīja, lai izveidotu rokrakstu parādi.

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena