Skolas lielās talkas nedēļa

Skaistās un košās rudens lapas, kas priecē cilvēku acis, kādā brīdī no kokiem nobirst.

Tas liecina par rudens klātesamību un to, ka arī ziema vairs nav aiz kalniem.

Lapas grābjam galvenokārt tādēļ, lai sagatavotu savu apkārtējo vidi ziemas mieram.

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena