Pasākums “Svētki ābolam”

Kas tie tādi draiskulīši, ābeļziedus notraukuši, paši zaros sakāpuši, vienā kājā karājas?
AtbildeĀboli

Mazs vīriņš ar vienu kājiņu. Kas tas ir?
Atbilde: Ābols

30. oktobra pēcpusdienā uz pasākumu „Svētki ābolam” tika aicināti 1./2. klases, 3./4. klases un 4. – 8. c klases skolēni.

Ienākot zālē, katru skolēnu sagaidīja ābols, kurš bija kā galda karte, lai būtu vieglāk atrast savu sēdvietu.

Pasākuma ievaddaļā noskatījāmies prezentāciju.

Skolēni uzzināja, kāpēc dienā ir jāapēd vismaz viens ābols un kādus ēdienus no tiem var pagatavot.

Tad sekoja dažādi uzdevumi –

  • Puzles likšana – „Ābols”.

Vajadzēja izgriezt lodziņus ar ābola sastāvdaļām un ielīmēt atbilstošajos rāmīšos.

Jāsaskaita attēlā redzamā ābola sēkliņas un jāuzraksta atbilde.

Jāizkrāso tik rūtiņas, kāds cipars rakstīts uz ābola.

Kad uzdevumi bija paveikti, Artūrs, Aurika un Keita pastāstīja, kā bija veicies.

Pēc tam sekoja pasākuma interesantākā daļa – Ābolu ēdienu degustācija.

Arodklases skolēni Eva, Agnis un Diandrē bija pagatavojuši –

  • Mazie ābolu rausīši
  • Ābolu uzpūtenis

Kad ēdieni bija nodegustēti, kopīgi noskatījāmies multiplikācijas filmu „Ābolu maiss”.

Paldies skolēniem par ieinteresētību un skolotājām – Andai, Benitai un Ivetai – par līdzdalību pasākumā.

Skolotāja G. Ūbele