Koncerts “Latvija svētkus svin!”

Svētku pasākumu atklāja Tomass, Aurika, Gunārs, Juliāns, Džastins un Dāvis, kuri pastāstīja par Latvijas valsts himnu, ģerboni un karogu.

Skolas direktore B. Lisovska un direktores vietniece mācību darbā R. Sandore teica svētku runu un apbalvoja sportisko aktivitāšu „Lāčplēša kauss” uzvarētājus.

1./2. klases skolēni deklamēja Latvijai veltītu dzejoli.

„C” klašu skolēni vienojās dziesmā par Latvijas karogu.

Svētku koncerta noslēgumā skolotāji norunāja dzejoli par Latviju.

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena