Svētku egles iedegšana

10. decembrī, kad skolas apkārtnē parādījās rūķi un skolas telpas bija izrotātas, atveda mūsu izvēlēto egli.

To pušķojām ar zelta un sārtām bumbām. Iededzām baltas gaismiņas.

Šajā svētku gaidīšanas laikā cepām piparkūkas, gatavojāmies svētku pasākumiem.

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena