Tulpju stādīšana

Patriotiskās nedēļas ietvaros skolā notika tulpju stādīšana pie Latvijas karoga masta.

Pavasarī gaidīsim krāšņos ziedus!

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena