Es mācos kontrolēt savas dusmas

Skola iegādājās IDEJU PLAKĀTUS POZITĪVAI UZVEDĪBAI.

Ideju plakāti pozitīvai uzvedībai skolēniem ir labs papildu materiāls ar ieteikumiem un padomiem rīcībai saspringtās situācijās, lai veicinātu skolēnu saskarsmes prasmes un spēju izprast sociālās situācijas.

Ar šiem plakātiem skolēni varēja iepazīties skolas aktu zālē, ņemt līdzi uz klasi, pārrunāt situācijas.

3. marta vakarā katra klase demonstrēja pašgatavotos plakātus un pastāstīja par tiem.

Paldies visiem skolēniem un internāta skolotājiem par radošu pieeju plakātu veidošanā!

Turpmāk skolas iegādātos plakātus varēs apskatīt skolas gaitenī un izmantot ikdienā dažādu situāciju risināšanā.

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena