Mūsu brīvais laiks

Ziemas vakaros kokapstrādes pulciņā skolotāja  Valtera Zelča vadībā skolas zēni izgatavojuši interesantus priekšmetus:

  • Sanders – galda lampu
  • Nauris – lampu kā dāvanu tētim dzimšanas dienā
  • Skolēnu grupa – koka cirvīšus
  • Gunārs – galda dekoru
  • Kopdarbs pēc pasūtījuma – diega spolīšu stends
  • Skolotājas Ivetas Dārgās vadībā Juliāns vakaros aktīvi un ar interesi nodarbojās ar izšūšanu
  • Meitenes Aurika, Maija un Karolīna lika lielo puzli no 1000 gabaliņiem
  • Helmuts zīmēja uz tāfeles
  • Vizuālās mākslas skolotājas Ināras Plūmes vadībā tapa radoši zīmējumi dažādās tehnikās

Ikdienā brīvajā laikā daudz skrienam, rotaļājamies bērnu laukumiņā, sporta laukumā, sajūtu takā pētām dabu.

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena