Muzikāls pasākums “Nošu spēles”

Muzikālais pasākums „Nošu spēles” notika 11. martā.

Lai tuvāk iepazītu pazīstamāko un arī ļoti populāro latviešu mūzikas instrumentu – kokli, uz pasākumu tika uzaicināti Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas Kokles klases audzēkņi Amanda un Dāvis.

Viesi sniedza nelielu koncertu, ko mūsu skolas skolēni klausījās ar lielu interesi. Amanda un Dāvis uzstājās ar solo priekšnesumiem, kā arī kopā ar savu skolotāju Agnesi trio ansamblī.

Klausītājiem bija iespēja uzdot jautājumus par kokles uzbūvi un spēles paņēmieniem. Daudzi skolēni to arī izmantoja.

Pasākuma noslēgumā Elgas Poles-Polītes dziesmu “Pasakā ienākot” izpildīja skolas vokālais ansamblis.

Paldies viesiem un arī klausītājiem, kuri piedalījās pasākumā!

Jaukas  pavasara brīvdienas!

Skolotājs A. Kleperis