Lielā talka 2020

Latvijā noteiktais ārkārtas stāvoklis ir satraucis visus mūsu valsts iedzīvotājus. Tāpēc Lielās Talkas organizatori, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju veselību, pieņēma lēmumu pārcelt talku no šā gada 25. aprīļa uz 16. maiju un piedāvā jaunu iespēju – organizēt savas individuālās SOLO talkas.

Lielajā Talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kam rūp ilgstspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.

No 2019. gada rudens Lielās Talkas patrons ir Valsts prezidents Egils Levits.

Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms desmit gadiem.

Lielā Talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.

Talkas organizatori piedāvā un aicina rīkot savas individuālās SOLO talkas, kurās piedalītos ierobežots cilvēku skaits. Taču tikpat labi talkot var arī, vienkārši dodoties pastaigā pa mežu un nepaejot garām zemē nomestiem gružiem, tos izmetot atkritumu tvertnē. Jo katrs Latvijas kvadrātmetrs ir mūsu zeme, mūsu sēta. Uzturēsim to tīru, zaļu un skaistu!

Esiet veseli, uzturiet možu garu, rūpējieties par sevi un saviem tuvākajiem, kā arī rīkojaties atbildīgi pret līdzcilvēkiem!

Tiekamies Lielajā Talkā šī gada 16. maijā!

Vairāk informācijas interneta vietnē www.LielaTalka.lv

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena