Skolas apkārtnes labiekārtošana un skaistais ziedēšanas laiks

Skaistā pavasara tulpju dobe, kas paveras skatam pie skolas karoga masta, iedvesmoja pavasarī iekopt rudens dobi, kura ar savu krāšņumu priecēs jūs, kad atbrauksiet uz skolu septembrī.

Liels paldies par palīdzību dobes veidošanā skolas darbiniekiem Aldim, Jevgenijai, Līgai un Dacei!

Paldies par stādiem skolotājām Ilgai, Ingai, Vitai, Andai un Lūcijai, direktorei Benitai un sekretārei Mariannai!

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena