LVM “Meža ekspedīcija” Tomē

Valdemāra pamatskolas izglītojamie no 6. līdz 9. klasei 17. septembrī piedalījās praktiskā, ar mācību procesu saistītā pasākumā Tomē. Šāda veida mācības ir saistītas ar kompetenču ieviešanu skolās.

Izglītojamie 3 stundu ilgā mācību procesā centās pielietot zināšanas praktiskās darbībās, kuras vadīja LVM darbinieki. Vispirms skolēnus uzrunāja Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vidusdaugavas reģionā Jānis Belickis. Viņš bērnus iepazīstināja ar noteikumiem, kuri būs jāievēro nodarbību laikā.

Skolēniem bija jādodas mežā, kur noteiktā secībā bija izvietotas 10 darba stacijas. Tajās pēc vadītāja informācijas un norādījumiem bija jāveic kāds konkrēts uzdevums, piemēram, jāatklāj koksnes produkti. Neviens pat iedomāties nevarēja, ka arī ziepju burbuļu un aspirīna ražošanā izmanto koksni!

Nodarbībā ” Aizsargājam mežu” skolēni praktiski mācījās noteikt, kas ir radījis minētajā meža laukumā iezīmētos koku bojājumus – dzīvnieks, dabas parādība, kukainis vai cilvēks. Interesants vērojums – zibens bojāts koks! Praktiski redzot šādu dabas postījumu, izglītojamie sapratīs, atcerēsies un varēs arī citiem paskaidrot, kāpēc nedrīkst slēpties zem lieliem, augstiem kokiem negaisa laikā.

Visas nodarbības bija saistītas ar kompetenču ieviešanu skolās, jo darbības stacijās balstījās uz praktisku pielietojumu, paša izpēti un arī radošu darbību, piemēram – koka augstuma mērīšana, kur ar divu kociņu, savu soļu un pēdu palīdzību varēja samērā precīzi noteikt norādītā koka augstumu. Prieks, ka Valdemāra pamatskolas izglītojamie strādāja ļoti precīzi un kļūdījās tikai par 50 centimetriem (pieļaujamā kļūda bija 1 metrs), veicot aprēķinus galvā! Malači!

Protams, ka zēniem vislabāk atmiņā paliks meža kopšanas darbi, tilta būvēšana bez naglām un mežaudžu retināšana.

Cerams, ka spēsim pareizi, precīzi izpildīt mājas uzdevumu un arī nākamajā gadā varēsim doties šādā mācību ekskursijā – izzinošā pasākumā, kur praksē pielietosim stundās iegūtās zināšanas un padomāsim par nākotnes profesijām, kuras saistītas ar Latvijas valsts mežiem.

Izglītojamos  mācību pasākumā pavadīja skolotāja M. Auziņa