Skolotāju dienas pasākums

Mīļie skolotāji!

Līdz ar zeltainām rudens lapām un salnām spītējošiem miķelīšiem atkal ir klāt Skolotāju diena!

Skolotāja darbs – tā ir Misija. Misija nest gaismu, zināšanas, palīdzēt skolēniem piepildīt sapņus un ieceres, atrast dzīvē īsto ceļu …

Un šī Misija nebeidzas nekad. Arī tad, kad skolotāji atpūšas, viņi mums ir un paliek skolotāji.

Skolotāju dienas svētku pasākumā skolēni Aurika, Vilmārs, Iveta un Rinalds deklamēja apsveikuma dzejoļus. Arī 1./2. klases skolēni bija sagatavojuši dzejolīti. Arodklases un “c” klašu skolēni apsveikumā bija sagatavojuši Raiņa dzejoli  ”Visi desmit”.

Kā krāsainas lapas mūsu skolā vējš bija atpūtis arī labos vārdus par skolotājiem, kurus nolasīja skolēni.
Noslēgumā mūzikas skolotāja Inita un Aurika nodziedāja grupas Musiqq dziesmu “Silta sirds”.

3./4. klases skolēni brīvajā laikā kopā ar internāta skolotāju Ritu bija izgatavojuši krāsainus kļavu lapu svečturīšus.
Vecāko klašu puiši kopā ar internāta skolotāju Nelliju bija paši salocījuši kastītes no papīra. Skolotāji dāvanā saņēma kastīti ar pārsteigumu.

Īpašie Skolotāju dienas sveicieni mūsu skolas direktorei Benitai Lisovskai! Mūsu direktore skolā darbu veikusi jau 25 gadus, no tiem 14 gadus pildot atbildīgos  direktores pienākumus.

Skolas pastnieks Egils atrada aploksni ar vēstuli, kuru nolasīja direktores vietniece mācību darbā Rita. Vēstulē bija labie vārdi par mūsu skolas direktori.

Būt direktorei – tā ir ne tikai  liela atbildība,

Šis darbs prasa arī īpašu talantu un dotības.

Direktors ir tas, kurš rāda, kā celt tiltu no cilvēka uz cilvēku un kā gūt zināšanas un augt pieredzē.

Liels paldies Jums, direktore, par neatsveramo ieguldījumu mūsu visu nākotnē!

Pēc svinīgā pasākuma skolotāji tika aicināti uz tasi kafijas.

Par svētku galda noformējumu bija parūpējušies profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” I. un II. kursa audzēkņi.

Paldies visiem par gatavošanos un piedalīšanos svētkos!

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena