Mācību stunda Likteņdārzā

23. septembrī 6. – 9. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas vēsturiskajām vietām.

Likteņdārzā jaunieši iepazinās ar tā tapšanas gaitu un uzzināja, cik daudz cilvēku devuši savu ieguldījumu šīs vietas veidošanā.

Skolēniem  bija iespēja apskatīties Kokneses pilsdrupas un uzzināt daudz jaunas informācijas par mūsu valsts vēsturi.

Vēstures skolotāja V. Banga