Dzimšanas dienas svinības

Mums klasē ir tradīcija – kopīgi svinēt dzimšanas dienas.

Pirms brīvdienām sveicām Pēteri 13 gadu jubilejā – gatavojām apsveikumu, pūtām balonus, sēdinājām jubilāru goda krēslā. Sveicēji sastājās aplī un veltīja gaviļniekam apsveikuma dziesmu.

Pēc tam visi sēdāmies pie svētku galda. Pētera vecāki bija atsūtījuši dzimšanas dienas kūku. Citus gadus arī vecāki bija kopā ar mums, bet šogad tas diemžēl nebija iespējams.

Pamielojušies ar svētku kūku, gājām rotaļās un dejojām, lai pēc ballītes dotos mājās baudīt rudens brīvdienas.

4. – 9. c klases /arodklases audzinātāja I. Dārgā