Izkrāso Jumpravu

Jumpravas kultūras nams piedāvāja pavadīt ziemīgos vakarus, izkrāsojot Jumpravu.

Māksliniece Sindija Ofmane bija sagatavojusi zīmējumus, kuros bija attēlotas iemīļotas vietas Jumpravas pagastā.

Tika izteikts īpašs paldies mūsu skolas skolēniem un skolotājiem par aktīvu līdzdarbošanos.

Notika arī izloze. 2. klases skolēns Udo un direktores vietniece mācību darbā Rita Sandore saņēma Jumpravas kultūras nama sagatavotās balvas.