Garie ziemas vakari mūsu skolā

Skolēniem kopā ar internāta skolotājiem bija iespēja noskatīties Vidzemes plānošanas reģiona izstrādātos 11 video meistarklases dažādu vecumu bērniem – no pirmsskolēniem līdz vecāko klašu skolēniem, kurās vairāku mākslinieku vadībā iespējams radīt sadzīvē vai rotaļās noderīgas lietas, pagarinot mūžu materiāliem, kas citādi nonāktu atkritumos.

Šie video ir brīvi pieejami Youtube kanālā “WasteArt project” izmantošanai gan ģimenēs, gan izglītības iestādēs. Šajās nodarbībās var uzzināt, kā atkārtoti izmantot tekstilmateriālus, tetrapakas, papīra atlikumus, žurnālus, plastmasas pudeles un dažādus iepakojuma materiālus.

Radot ko noderīgu no potenciālajiem “atkritumiem”, bērni mācās, kā ilgāk saglabāt produktu, materiālu un resursu vērtību un pēc iespējas mazāk radīt atkritumus. Bērnu izglītošana par šiem jautājumiem un videi draudzīgu paradumu veidošana ikdienā ir būtiska, lai jau no mazotnes vairotu  bērnos izpratni un mēs kā sabiedrība spētu virzīties uz Eiropas kopīgajiem mērķiem par pāreju uz aprites ekonomiku un resursu taupīšanu.

Dokumentus ar visu nodarbību aprakstiem un saitēm uz video var apskatīt šeit –

https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/11-radosas-video-meistarklases-berniem-maca-saskatit-lietas-to-otro-muzu?id=20891.

Mūsu skolēnu izgatavotais pēc video noskatīšanās –

“c” klases skolēnu izgatavotais vēja zvans un rupors

3. un 4. klases skolēni ar skolotāju N. Mosbergu gatavoja dāvanu kastītes

Iedvesmojoties no redzētajiem video Aurika pati atrada materiālus un izveidoja krekliņu no biksēm.

Paldies visiem radošajiem un darbīgajiem skolēniem un internāta skolotājiem!

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena