Meteņi

Līdz ar Meteņiem beidzas ziema un sākas pavasaris. Tos svin februāra sākumā. Tie ir ziemas pavadīšanas un pavasara gaidīšanas godi starp Ziemassvētkiem un Lieldienām.

Meteņos valda liela jautrība, tāpēc mēs saģērbāmies masku gājienam. Maskās tērptie ķekatnieki tradicionāli taisa lielu troksni, lai dzītu prom ziemu un sasauktu pavasari. Arī mēs žvadzinājām, skandinājām un bungojām.

Lai uzzinātu, kurā saimē būs visgarākie lini, vizinājāmies no kalniņa.

Runājām par ticējumiem un paražām un vēlām sniega bumbas, lai augtu lielas kāpostgalvas.

Izbaudījām skrējienu pa lielajām sniega kupenām.

Ej, Meteni, pa durvīm!
Gaidīsim Lieldieniņas!

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena