Pūpoliņi, pūpoliņi – pavasara paudējiņi

Pirms došanās pavasara brīvdienās skolēni starpbrīžos un bibliotekārās stundās noklausījās dziesmiņu “Pūpoliņi” un uzzināja, ka šī jautrā pavasara dziesmiņa ir ar Viļa Plūdoņa tekstu un komponista Raimonda Paula mūziku. Vilis Plūdonis dzimis Bauskas novada Ceraukstes pagasta “Lejeniekos”, kur tagad iekārtots muzejs. Skolēni skaļi lasīja dzejoli ‘’Pūpoliņi’’.

Skolas stendiņā šajā mēnesī bija izvietots izaicinājums “Es to varu …’’
Pabeidz krāsot zīmējumu!

Aktīvi piedalījās 2. klases, 9.c klases un 3./4.klases skolēni ar izkrāsotiem zīmējumiem, pūpoliņu aplicējumiem un pašu zīmētiem pūpoliņiem.

Bibliotekāre I. Lapena