Zirņu bērni piedzīvojumā

Septembrī 3. klases skolēni piedalījās veselības zināšanu konkursā KoTevzināt?Nieks!

Tika sagatavota fotoprezentācija “Zirņu bērni piedzīvojumā”.

Šajā piedzīvojumā piedalījās 6 skolēni.

Skolēni pastāstīja, ka viņiem patīk eksperimentēt, pastaigāties, veselīgi ēst un šūpoties.

Draudzīgās klases moto “Kopā draudzībā, veselībā, mācībās!”

Skolotājas I.Lapena un A.Strazdiņa