Miķeļdiena

Miķeļdienas, ko skolas sporta laukumā svinējām 29. septembrī, jampadracis bija piepildīts ar ticējumiem, dziesmām, uzdevumiem, radošajiem darbiem, rotaļām, sakāmvārdiem, tirgus gudrībām un mīklām.

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgriežu un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki.

Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos.

Miķeļi ir tirgus diena.

Paldies skolēniem un skolotājiem par aktīvu piedalīšanos!

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena