Mācību ekskursija LVM projektā “Mammadaba – meža meistarklase”

Jau otro gadu 3., 4. un 5. klase piedalās Latvijas valsts mežu projektā “Meža meistarklase”. Tā mērķis ir mācīties no dabas un dabā. Projekta laikā skolas tiek aicinātas apgūt mācību stundas ārā – skolas pagalmā un Latvijas valsts mežos. Programmas ietvaros mācību gada laikā klasei kopā ar skolotāju jāpaveic 3 meistardarbi: āra meistarstunda, koka meistarstiķis, meža meistardiena.

5. oktobrī meža meistardienas ietvaros apmeklējām Likteņdārzu, Kokneses parku un braucām ar kuģīti pa Daugavu, iepazīstot Koknesi un tās apkārtni. Brauciena laikā klausījāmies gida stāstījumu par Kokneses pili un novadu, agrāko ainavu pirms HES būvniecības, kā arī priecājāmies par Pērses un Daugavas gleznaino krastu burvību rudens krāsojumā.  Kopīgi iepazināmies ar Likteņdārza izveides vēsturi un daudzveidīgajiem koku stādījumiem. Diena bija ļoti jauka un pilna jaunām zināšanām. Zelta rudeni izbaudījām klātienē!

Klases audzinātāja R. Pučekaite