18. novembri gaidot

Sagaidot LR proklamēšanas dienu, 17.novembrī pa klašu grupām svinējām svētkus!

Klājām svētku galdu, ēdām kūku un skatījāmies skolēnu sagatavotās prezentācijas par Latviju.

Paldies skolas direktorei, pedagogiem un skolas darbiniekiem par sagādāto svētku mirkli!

Skolotāja G.Ūbele