Ziemassvētku nedēļa

Ir pienācis pēdējais Ziemassvētku gaidīšanas cēliens. Tiek uzposta  skola, izrotāta tās aktu zāle.

Zvani dūc, skan līksmas dziesmas,
Eglītē mirdz sveču liesmas,
Visur gaida Ziemassvētkus,
Nes tie dāvanas un laimi.

Pirmdien tika izrotāta skolas Ziemassvētku eglīte un tajā  iedegtas gaismiņas.

Mūsu paveiktie darbiņi, gaidot Ziemassvētkus –

  • Cepām piparkūkas un rotājām kopā ar skolotāju Gunitu –

Visas nedēļas garumā runājām labus vārdus, palīdzējām viens otram.

Radoši gatavojām apsveikumus skolas sadarbības partneriem un skolēnu ģimenēm, rakstījām vēlējumus –

Kā jaunā gada atnākšana iedveš jaunu cerību,
Tā Ziemassvētki,
Lai dod enerģiju jauniem darbiem un spēku piepildīt visu iecerēto!
Lai Ziemassvētku miers ienāk katrā namā,
Lai Jaunais gads nes laimi, veselību!
Spēku, izturību un panākumus!

Skolēni, skolotāji, administrācija, skolas darbinieki

Mācījāmies Ziemassvētku dzejolīšus, no kuriem visbiežāk tika deklamēts šis:

Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām.
Skrienat, bērni, skatīties
Basajām kājiņām.

Vecākā internāta skolotāja I. Lapena