“Misija – KRUPIS. Izglāb princi!”

Lai veicinātu skolēnu izpratni par abinieku būtisko lomu dabas ciklā un pievērstu uzmanību ikgadējai pavasara krupju migrācijai, Dabas aizsardzības pārvalde kampaņā “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!” izsludināja skolēnu radošo darbu konkursu.

Pirms darba uzsākšanas tika pārrunāts un izskaidrots, cik nozīmīgs ir katrs dzīvnieks – šajā gadījumā krupis. Nācās “lauzt” uzskatus, kuri nāk no nepareizas informācijas jeb dezinformācijas, ka krupis nav vajadzīgs ne dārzā , ne kādā citā sev piemērotā dzīves vidē, ka tas pats ir “kaitnieks”. Kopā ar skolēniem apguvām tēmu par barošanās ķēžu nozīmi dabā. Izglītojamie izprata, ka neviens organisms nav lieks.

Kopīgi izvēlējāmies moto: “Krupīšiem jādzīvo!”

Radošie darbi tapa aplikācijas un jaukta tipa tehnikā kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Ināru.

Konkursā piedalījās 9.klases skolēni – Egīls, Sigita un 6.c klases skolēns Renārs Š.

Kopīgu darbu jaukta tipa tehnikā izveidoja 3. un 4.klases skolēni – Liene, Keita, Mārtiņš un Dmitrijs.

Vairāk par kampaņu “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!” var lasīt šeit  https://www.daba.gov.lv/lv/misija-krupis

Dabaszinību skolotāja Maija Auziņa