Pie barikāžu ugunskura

20.janvārī skolā notika pasākums “Pie barikāžu ugunskura”.

Skolēni bija sagatavojuši kolāžas par barikādēm. Dizaina un tehnoloģiju nodarbībās skolotājas ar skolēniem praktiski darbojoties izveidoja dažādus telpiskus ugunskurus.

Pie iedegtā ugunskura skolēni runāja dzejoļus par mūsu dzimteni. Vēstures skolotāja stāstīja par tā laika notikumiem un uzdeva skolēniem jautājumus. Pasākuma laikā dziedājām latviešu patriotiskās dziesmas. Noslēgumā ēdām maizītes un dzērām tēju.

Paldies visiem, kas aktīvi iesaistījās pasākuma norisē!

Vēstures skolotāja Vineta Banga

Gunita Ūbele