“Esi/Spēles maziem un lieliem”

2.martā Vitālija mamma skolai uzdāvināja četras grāmatas “esi/Spēles maziem un lieliem”.

Grāmatā ir pieejamas spēles, metodes un idejas emocionālās un sociālās inteliģences attīstīšanai, kuras pielietojamas un piemērotas dažādiem emociju, izjūtu un vajadzību mirkļiem.
Tajā iekļautas valsts izglītības politikas tikumu vadlīnijas saskaņā ar Skola 2030 standartiem.

15.martā skolotājas Nellija Mosberga, Inga Lapena, Rita Pučekaite un Anda Strazdiņa apmeklēja apmācības un ieguva sertifikātu, lai veiksmīgāk varētu izmantot grāmatu mācību un audzināšanas procesā.

Paldies!

Vecākā internāta skolotāja Inga Lapena