Gaidot Lieldienas

Pirms Lieldienām visi kopā izrotājām skolas zāli.

Mājturības un tehnoloģiju nodarbībās skolēni kopā ar skolotāju Benitu Otto cepa Lieldienu zaķus, bet ar skolotāju Armandu Zariņu izgatavoja galda dekoru „Lieldienas”.

Lieldienu durvju dekors tapa 1.-3. klases skolēniem kopā ar skolotāju Andu Strazdiņu.

Lieldienu apsveikumus, dekupētas olas un zīmējumus par Lieldienu tēmu skolēni sagatavoja kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Ināru Plūmi.

3.-5.klases skolēnu pavasara zaļumi un Lieldienu zaķi klases stendā tapa kopā ar skolotājām Ritu Pučekaiti un Sandru Rogu.

„C’’ klašu stendiņos ir izvietoti zīmējumi, aplikācijas un darbiņi no papīra par Lieldienu tēmu.

Lai priecīgas Lieldienas!

Vecākā internāta skolotāja Inga Lapena