Lieldienas mūsu skolā

Ai, zaķīti, garausīti,
Kā es tevi sen gaidīju.
Ar raibām oliņām,
Ar kadiķu zariņiem.

19.aprīlī skolas zālē bija izveidota izstāde, kurā varēja apskatīt skolēnu krāsotās olas. Tajā piedalījās arī skolotājas Anda, Vita, Iveta, Rita, Inga un Jana. Izstādes dalībnieki labprāt dalījās pieredzē par olu krāsošanas veidiem.

Skolas sporta laukumā skolēni satikās ar Lieldienu zaķi, kurš atgādināja Lieldienu tautasdziesmas un ticējumus.

Kopā ar angļu valodas skolotāju Irēnu Janpauli un mūzikas skolotāju Sandru Spruču dziedājām dziesmas par Lieldienu olu krāsām un svētku jampadraci.

Darbojāmies arī praktiski. Lieldienu zaķis piedāvāja skolēniem krāsot olas ar kreppapīru.

Krāsojot olas, Lieldienu zaķis bija pazaudējis 26 olas un 4 slotas. Skolēni aktīvi iesaistījās to meklēšanā. Visaktīvākais un vērīgākais bija Valentīns, jo viņam izdevās atrast 6 olas.

Pirms Lieldienām katrai klasei bija divi izaicinājumi saistīti ar Olimpisko mēnesi Ogres novadā.

Pirmais izaicinājums – ejot vai skrienot krāt kilometrus. Šajā izaicinājumā visas klases aktīvi soļoja un skrēja skolas sporta laukumā un gāja garajās pastaigās. Šajā izaicinājumā piedalījās skolotāja Vita Volkopa, kura nogāja 67 km un 13 apļus. 3.-5. klase divreiz devās pa ceļu uz Jumpravu, bet vienreiz pa ceļu uz Lēdmani, pavisam kopā noejot 37 km un 18 stadiona apļus. Individuāli izaicinājumā piedalījās Valentīns, Dmitrijs, Alekss, Deivids, Aurika, Renārs Š., Toms, Aleksandra, Sabīne un Simona. 4.c/5.c un 7.c klašu skolēni nostaigāja 56 apļus.

Ar otru izaicinājumu – iemācīties Olimpisko vingrojumu kompleksu un uzstāties pasākumā tik labi negāja. 1.-3. klase vienīgie bija sagatavojuši šo vingrojumu kompleksu un aicināja visus kopā izkustēties. Izdevās lieliski!

Dziedot dziesmu “Oliņ, boliņ!’’ varējām sākt  piedalīties dažādās aktivitātēs.

Ripinājām pašu krāsotās olas, Valentīnam ola aizripoja vistālāk.

Piedalījāmies arī olu kaujās.

Prieka un jautrības netrūka pavasarīgajā dienā, bet vislielākais gandarījums bija par trušu mammu ar trusēniem.

Paldies bērniem un viņu vecākiem par brīnišķīgi skaistajām Lieldienu olām!

Paldies skolotājiem un skolas darbiniekiem par piedalīšanos pasākuma organizēšanā!

Paldies mājturības  un tehnoloģiju skolotājam Armandam Zariņam par Lieldienu dekoru izgatavošanu un uzstādīšanu skolas apkārtnē!

Vecākā internāta skolotāja Inga Lapena