Baltā galdauta svētki

Dievs, svētī Latviju:
zemi, cilvēkus, valodu, dziesmu un ticību;
godaprātu un darba tikumu.
Uzturi mūs dzīvus,
dari mūs brīvus
garā un patiesībā.
Cilvēka vārda cienīgus latviešus
Tēvzemē un pasaulē.
(V.Toma)

3.maijā skolā valdīja svētku noskaņa.

No rīta pie skolas iestādījām 3 ķiršus un vairākus upeņu krūmus. Pēc tam kopīgi klājām baltus galdautus un sēdāmies pie galda, lai dalītos pārdomās, kas katram ir Latvija.

Skolēni runāja dzejoļus veltītus Latvijai –

Latvija, Tu esi mana Latvija.
Zeme, kurā dzimu, dzīvoju un dzīvošu.
Tā ir mana Tēvzeme, mans gods un lepnums.

Valsts, kas man spēku dod.
Zeme, kuras dēļ vērts asinis liet.

Es savu Latviju dotu ikvienam,
Kas novērtēt to spētu.

Mana Zeme Latvija
Zeme, kas ar asinīm iegūta.
Karos novājināta
Tomēr dzīva tā ir.

Tā ir mana dārgā Latvija!

Maza mana tēvu zeme
Divu roku platumā,
Mīļa mana tēvu zeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvu zeme
Visa mūža garumā.

(K.Skujenieks)

Skaista mana tēvu zeme
par visām(i) zemītēm.
Visapkārt ozoliņi
Vidū saule ritinās.

Dzīvosim, mēs, bāliņi,
Visi vienā pulciņā,
Lai palika tēvu zeme
Mūsu mūžam nedalīta.

Saules mūžu Latvijai!

Apmīļo, saulīte, manā zemītē
Katru ozola zīli.
Es savai Tēvzemei pieglaužos
Ticot, cerot un mīlot.

Tev, Latvija, nav jābaidās,
Stāv stiprs sargs pie Daugavas.
Lai kādas svešas tautas nāks,
Tās tavu brīvi nenomāks.

Šis stiprais sargs, tik brašs un cēls,
Ir latvju tautas tēva dēls;
Viņš dzīvību par ķīlu liek,
Ka zeme nosargāta tiek.

Viņš sarga acu neaizvērs,
Līdz svešnieks kāds ap tevi sērs;
Un viņa roka nedusēs,
Ja naidnieks brīvi apdraudēs.

Sārt-balt-sārts karogs Latvijai
Par zīmi zelta brīvībai:
Kas stāv zem viņas karoga,
Tam brīvība ir dzīvība.

(Pēteris Blaus) 

Tu esi un būsi savā zemē,
Savā tautā un dzimtā tik
stiprs un stipra,
Cik stipras un dziļas būs tavas saknes.
Cik liela būs tava griba un pārliecība
Savu dzimto zemi, savu novadu un valodu
Sargāt, mīlēt un turēt godā.

/V. Kokle Līviņa/

Baltu galdautu savā skolā klāsim katru gadu, atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu un izjūtot lepnumu par savu valsti.

Lai skaistas svētku svinēšanas tradīcijas katrā ģimenē!

Svinēsim mūsu brīvību!

Paldies, ka bijām kopā!

Paldies par kopīgi radītiem svētkiem!

Vecākā internāta skolotāja Inga Lapena