Projekts “Bērnu izaugsmei ar montesori”

Valdemāra pamatskola, pateicoties Lielvārdes Attīstības fonda atbalstītajam un īstenotajam projektam “Bērnu izaugsmei ar Montesori” (projekta autore, skolas vecāku padomes locekle Diāna Keiviša), aprīlī saņēma Montesori materiālus.

Skolēni ir sajūsmā par materiāliem, kas papildina mācību un korekcijas darbu.

Tika iegādāti materiāli sensorikai un valodai. Skolēniem būs iespēja gan patstāvīgi, gan pedagoga vadībā apgūt dažādas likumsakarības, trenēt acu – roku saskaņotu darbību un koncentrēšanās spējas.

Darbojoties tiks trenētas arī sajūtas – svara, krāsu, vizuālās dimensijas uztveršanas un izšķiršanas spēja.

Ar konstruktora palīdzību bērniem ir iespēja salikt burtus, dažādus attēlus un priekšmetus, tā attīstot sīko pirkstu motoriku.

Liels ir arī valodas materiālu klāsts – metāla ieliktņi – muskuļu grupu, kas tiek izmantoti mehāniskai rakstīšanai, trenēšanai, kā arī plūstoša rokraksta veidošanai.

Kustīgajam alfabētam ir daudzfunkcionāls pielietojums – vārdu “rakstīšana”, sadzirdēto vārdu sadalīšana skaņās un to ietveršana rakstītos simbolos, kā arī spēja izjust un aptaustīt burtus.

Gramatikas kaste ir palīgs sarežģīto gramatikas uzdevumu apguvei. Materiāli ir estētiski un patīkami – no koka, krāsaini un daudzveidīgi.

Paldies Lielvārdes Attīstības fondam un Ilzei Kreišmanei par iespēju papildināt metodisko materiālu bāzi, kas ļauj bērniem veiksmīgāk iepazīt sarežģīto pasauli eksperimentējot.

Fotografēja sociālais pedagogs Ilga Gulbe

Logopēde Vita Volkopa