Ūdens diena Ogresgala pamatskolā

Valdemāra pamatskolu pārstāvēja 6. klases skolniece – Aurika Dumpe un 5. klases skolniece – Iveta Larionova.

Pasākuma mērķis bija popularizēt āra nodarbības skolēnu vidū, apgūt prasmes un iemaņas, veikt praktiskus pētījumus un raisīt izpratni un interesi par vides izglītības jautājumiem.

Konkursa I kārta notika elektroniski, abas meitenes pildīja testu par tēmu “Ūdens.” Vairāk kā 40 skolēnu konkurencē, abas jaunietes ieguva II vietu.

11. maijā Ogresgala pamatskolā notika klātienes konkurss, kur abas meitenes cīnījās 9 komandu konkurencē un ieguva atzinību.

Komandām bija –

  1. jāpēta avota ūdens,
  2. jānosaka upes ūdens tīrība un bioloģiskā daudzveidība,
  3. jāvēro dabas objekti un jāatbild uz jautājumiem,
  4. jāveic eksperimenti pēc dotā apraksta,
  5. jānosaka ūdens piesārņojuma avoti un jāiesaka, kādi varētu būt aizsardzības pasākumi.

Apbalvošanā skola saņēma pārsteiguma balvu – spēli, kuru varēs izmantot papildus zināšanu apguvē.

Dabaszinību un bioloģijas skolotāja Maija Auziņa