9. klases skolēnu pēdējais zvans

Nemanot mācību gads tuvojas noslēgumam.

Klāt ir patīkamais un satraucošais brīdis – pēdējais zvans, kam seko skaistais izlaidumu laiks …

Šis brīdis iekrīt ziedonī, kad pasauli piepilda ziedu un smaržu jūra un patīkamā putnu kora gavilēšana kopā ar jaukajām tauriņdejām.

Un gribas jautāt –
Kas tevi gaida, kurp tu ej?
Divas ceriņacis nesaka un smej.
Es tikai prasu, kurp tu ej
ar tik mazām kājām pāri pasaulei?

Svētku pasākumu sākām ar prezentācijas noskatīšanos, kurā bija redzamas 9. klases skolēnu gaitas mūsu skolā.

Tad 9.klases skolēni visiem klātesošajiem nodziedāja “Nepareizo dziesmu”.

Pirms atskanēja pēdējais zvans, Valdemāra pamatskolas skolēni, skolotāji un skolas tehniskie darbinieki gribēja pārliecināties, cik gatavi ir 9.klašu skolēni, lai uzsāktu nākošo lidojumu dzīvē.

Sveicienu absolventiem pēdējā zvanā bija sagatavojuši:

  • “c” klašu audzēkņi.  Pēteris rādīja, kā kustināt rokas un kājas, lai vienmēr būtu labā fiziskā formā, kā arī uzdāvināja pašgatavotus apsveikumus ar laba vēlējumiem.

Valentīna vadībā, 9.klašu beidzēji iesēja priedes, kuras vēlāk varēs izstādīt skolas teritorijā.

Tad tika dots vārds absolventiem.

Sabīne norunāja dzejoli –

Skola, skola,
Kā pateikties tev
Par to, ko dzīve sola,
Par to, ko guvām sev?
Par visu, visu, ko devi.
Par zināšanu alkām,
Par jaunu sapņu takām
Tev paldies sakām mēs.

9. klašu audzēkņi – Sanders, Artūrs, Sabīne, Sigita un Egīls pateicās skolotājiem, audzinātājām, apkopējām, veļas pārzinei, šoferim, pavārēm, auklītēm, skolas ārstei, medmāsai, lietvedei un īpaši skolas direktorei – pasniedzot ziedus un pašu gatavotus taureņus.

Pasākuma noslēgumā dzejoli norunāja Artūrs –

Būs dažam dzīvē vieglāk, citam – grūtāk,
Būs vajadzīgs Tavs spēks un mūsu spīts.
Bet labo gaismu, skolas gados gūto,
Mēs paņemam uz visu mūžu līdz.  

Pēdējo zvanu ieskandināja 1.klases skolēns Valters.

Pēc svinīgā pasākuma absolventi skolotājus aicināja uz pārdomu brīdi pie kafijas tases.

Bija sagatavotas arī dažādas interesantas aktivitātes, kurās tika iesaistīti gan skolotāji, gan 9.klases skolēni.

Vizuālās mākslas nodarbībā 9.klases skolēni veltīja atvadu vārdus skolai, savukārt pārējie skolasbiedri labprāt tajā visā iesaistījās veltot atvadu sveicienus absolventiem.

Audzinātājas – Iveta Dārgā un Nellija Mosberga, Skolotāja Gunita Ūbele