Mācību priekšmetu radošās darbnīcas

26. maijā skolā norisinājās mācību priekšmetu radošās darbnīcas.

Šī pasākuma mērķis bija netradicionālā veidā pasniegt apgūstamo mācību vielu, veicināt skolēnu radošumu un atraktivitāti, kā arī iesaistīt skolēnu vecākus pasākuma norisē, lai veicinātu ģimeņu saliedētību.

Visi uzdevumi darbnīcās tika izveidoti atbilstoši skolēnu spējām.

Skolēni kopā ar vecākiem un pavadošo skolotāju piedalījās 11 radošajās darbnīcās:

1. Latviešu valoda“Pie gudrajām pūcēm” (Skolotājas Vita un Jana).

 • Dziesmas “Joka pēc alfabēts” pavadījumā bija jāsaliek alfabēts, kur burti bija sarakstīti uz oļiem.
 • Tad vēl vajadzēja salikt no nepareizā secībā saliktiem burtiem un zilbēm vārdus.
 • Sameklēt dotos vārdus!
 • Noslēgumā sekoja mīklu minēšana uz ātrumu.

2. Sociālās zinības – “Papīra kūku gatavošana” (Skolotāja Sandra).

3. Matemātika – (Skolotājas Anda un Rita).

 • Skolēni rēķināja.
 • Atpazina ģeometriskās figūras.
 • Vecāko klašu skolēniem patika uzdevums, kurā ar Morzes ābeces burtiem bija jāuzraksta savs vārds.

4. Dizains un tehnoloģijas – (Skolotāja Benita).

 • Šajā darbnīcā gatavojām vasaras kokteiļus no sulām, ogām un sīrupiem. Tie bija dažādās krāsās – zaļi, sarkani, oranži un dzelteni. Kokteiļos iekšā tika liktas apelsīna un citrona šķēlītes, ogas un piparmētru lapas.
 • Visiem bija iespēja nogaršot dzeramo ūdeni ar gurķu un citrona šķēlēm.

5. Sports – (Skolotājs Zintis).

 • Ciparu un skaitļu salikšana pareizā secībā pēc stafetes skrējiena.
 • Bumbiņas ripināšana labirintā pa pāriem.
 • Staigāšana ar koka kājām dažādos augstumos.

6. Dabaszinības – (Skolotāja Maija).

 • Sākumā ar darbnīcas dalībniekiem tika izrunāta vulkāna darbība.
 • Tad skolotāja parādīja, kā ar virtuvē pieejamajām vielām mājas apstākļos var izveidot vulkānu.
 • Skolas lietvede Marianna dalījās iespaidos par augstāko aktīvo vulkānu Etna, jo ir pieredzējusi tā izvirdumu.

7. Dizains un tehnoloģijas – (Skolotājs Armands).

 • Šajā darbnīcā bija iespēja izgatavot koka medaljonus.

8. Vēsture – (Skolotāja Vineta).

 • Dalībnieki aplicēja Latvijas karti.
 • Vecāko klašu skolēniem bija jāatrod vēsturisku notikumu vietas.
 • Mazāko klašu skolēniem vajadzēja atrast un parādīt, kur atrodas Rīga, Ogre, Jumprava un Latvijas lielākā upe Daugava.

9. Mūzika – (Skolotāja Sandra).

 • Nošu atslēgas krāsošana.
 • Piespraudes – “Nošu atslēga” izgatavošana.

10. Ēdienu gatavošana – “Cepumu kūka” (Skolotāja Gunita).

 • Radošajā darbnīcā katrs gatavoja savu kūkas gabaliņu, lai pēc tam pa klašu grupām izveidotu vienu lielu kūku.
 • Dekorēšanai izmantojām dažādus produktus, lai kūkas atšķirtos.

11. Vizuālā māksla – (Skolotāja Ināra).

 • Darbnīcas dalībnieki attēloja dažādas emocijas.
 • Veidoja Jāņu vainagu no dažādiem augiem.

Kad radošās darbnīcas bija noslēgušās, visi pulcējāmies skolas aktu zālē, lai dalītos iespaidos, kā paticis pasākums un, ko jaunu esam iemācījušies.

Tad sekoja pikniks ar ceptām desiņām, kūku un kokteiļu degustēšanu.

Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja šo pasākumu!

Paldies vecākiem par aktīvu līdzdarbošanos!

Skolotāja Gunita Ūbele