Eiropas diena

Eiropas diena, ko ik gadu atzīmē 9. maijā, ir veltīta mieram un vienotībai Eiropā.

Arī mēs bijām sapulcējušies skolas aktu zālē, lai stiprinātu zināšanas un izpratni par Eiropas vērtībām.

Katrs pats varēja pārbaudīt un paplašināt zināšanas par Eiropas Savienību piedaloties tiešsaistes testā “Eiropas eksāmens”.

Paldies vecākajai internāta skolotājai Ingai Lapenai par Eiropas dienas aktivitātēm!

Skolotāja Gunita Ūbele