Projekts “Dārzeņu kastu izgatavošana”

Pēc skolas ēdnīcas darbinieku lūguma, 8./9.klases skolēni nodarbībās “Dizains un tehnoloģijas” izgatavoja kastes dārzeņu uzglabāšanai. Projektā iesaistījās visi 8./9.klases skolēni un strādāja atbilstoši savām spējām.

Skolotājs Armands Zariņš