Panna Cafe Koknese

26.janvārī programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” 1.kursa audzēkņi devās mācību ekskursijā. Paldies uzņēmuma vadītājai Ingunai Grandānei par viesmīlīgo uzņemšanu. Jauniešiem bija iespēja apskatīt, kas notiek visās uzņēmuma telpās un uzdot sev interesējošos jautājumus. Ekskursija bija izdevusies!

Arodpriekšmetu skolotāja Gunita Ūbele