Meteņi

Meteņi ir jauna gada aizsākuma svētki. Uzskata, ka senlatviešiem gadu mija bijusi Meteņos, tas ir viduspunkts starp Ziemassvētkiem un Lieldienām.

Lietuvēna izdzīšana no mājas – pasākuma ievadā visi sanācām kopā. Katrs paņemot, ko žvadzošu un rībinot kājas, taisījām pēc iespējas lielāku troksni, lai aizbaidītu visu slikto un nelabo no mājas un ābeļdārza.

Meteņi ir budēļu sagaidīšanas diena vai budēļos ejamā diena (pēc Meteņiem budēļos vairs negāja). Arī mums bija lieliska iespēja saģērbties kādā no budēļu tēliem.

Jautrā kompānijā ar lāci, zaķiem, čigānieti un suni uzdejojām deju “Cūkas Driķos”.

Lai uzzinātu, kāda būs kāpostu raža, vēlām sniega bumbas. Kā nu kuram sanāca – lielāka, mazāka, bet kāposti rudenī skolas pagrabā būs!

Šajā dienā noteikti ir jābrauc ar ragavām. Sacentāmies, kuram skrējiens būs ātrāks.

Pēc jestrajām aktivitātēm cienājāmies ar sagatavoto svētku mielastu.

Paldies arodklases skolēniem – Artūram un Egīlam par saceptajām pankūkām.

Vecākā internāta skolotāja Inga Lapena