Pieminot Ukrainu

Arī Valdemāra pamatskolas skolēni un skolotāji šodien pieminēja Ukrainu un dziļi sirdīs pauda atbalstu tai!

Slava Ukrainai!