Lieldienu noskaņas skolas ēdnīcā

Arī skolas ēdnīcā jaušama Lieldienu tuvošanās. Paldies šefpavārei Indrai par svētku sajūtas uzburšanu!