Vārdu un sporta spēles

6.aprīlī, kad tiek atzīmēta Starptautiskā sporta diena attīstībai un mieram – skolas sporta zālē notika Vārdu un sporta spēles sākumskolas bērniem. Skolēniem interesantā un atraktīvā veidā bija iespēja apvienot logopēdiju ar sportu. Pēc sportiskās iesildīšanās sekoja pūšanas uzdevumi

  • tārpiņu skrējiens
  • veiklā spalviņa

  • balona pūšana

Bija arī jāparāda sava izveicība balonu noturēšanai gaisā ar nūju.

Ķegļu spēle mijās ar vārdu saukšanu ar doto skaņu.

Burtiņi bija pazaudējuši otru pusīti – bērni palīdzēja sameklēt.

Kustību rotaļā – Kuģu lādēšana – bija iespēja pārbaudīt savu vērību.

Laiks aizritēja nemanot, relaksējošā vingrinājuma beigās bērnus gaidīja pārsteigums – pamodušies kukainīši, oliņas un pirmo ziedu pušķīši konfekšu veidolā.

Logopēde Vita Volkopa

Sporta skolotājs Zintis Bergmanis